İlim Talebeleri İçin Zekât

Zekât Nedir? Zekâtın Hükmü

Dinen zengin sayılan kimselerin nakdî birikimler, ticaret mallar, ehil hayvanlar, hububat ve mahsul türünden birikimlerinin her birinden dinen ihtiyaç sahibi sayılan kimselere belli oranlarda ödeme yapmaları kendileri üzerine farz kılınmıştır. Allah Te‘âlâ zekât ibadetini, dinen zengin sayılan kimseler üzerine farz kılmış ve bu emri yerine getirenlerin varlığını artıracağını Kur’ân-ı Kerîm’de Bakara Sûresi 110. âyet-i kerîmesinde beyân etmiştir. Zekât vesilesiyle, sahip olunan mal temizlenir ve bereketlenip artar. Zekât konusunda hassasiyet gösteren kimseler, Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i şerîflerde methedilmiş, Cennetin zekât kapısından özel olarak çağrılacak kimselerdir.

Zekât Kimlere Verilir? Talebelere Zekât Verilir mi?

Kur’ân-ı Kerîm’de zekât verilecek zümreler arasında zikredilen ‘Allah yolunda bulunanlar’ ifadesi, ilim talebelerini de kapsamaktadır. Bundan yola çıkan fakîhler, ilim talebelerini zekât yoluyla gözetme konusu üzerinde önemle durmuşlardır. İlim talebesine verilecek zekât ile talebenin tahsiline katkıda bulunulacağı gibi, onun hayatının sonuna kadar yapacağı hizmetlere ve hatta yetiştirdiği talebeler ve telifleri yoluyla vefatından sonra da elde edeceği sevaplara ortak olunacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Görüşmeyi başlat
1
Bizlere bağış, burs, talebe, medrese ve diğer bütün konularda sorularınızı iletmek için yazabilirsiniz.