Kıraat (Aşere Takrib)

İslam medeniyetine ait bütün eserler tek bir kitabı anlamak ve yaşamak içindir. Hepsi onun şerhi veya haşiyesidir. Bu kitap da Allah’ın Kitabı’dır. Böyle olunca düzgün ve güzel okunması, her zerresinin muhafaza edilmesi ayrı bir ehemmiyet arz eder. Her bir harfi ayrı bir mükafat sebebi olan Kitabullah’ın asr-ı saadette okunan tüm vücuhatıyla okunması ve öğretilmesi Kur’an’a verilen değerin en bariz ifadesidir.

Bu anlayışla 2008 yılında vakfımızda Mahmud Eren hocamızın girişimleri ve gayretlerinin neticesinde 18 hafızımız ile Ali Şahin Hoca Efendi’nin rahle-i tedrisinde başlayan kıraat eğitimimiz iki buçuk yıl sonunda ilk semeresini vermiş ve 18 kurra hafızımız icazetini almıştır.

2011 yılında da 12 kişilik yeni grup eğitime başlamış, 6’sı Aşereyi tamamladıktan sonra çeşitli camii ve medreselerde görev alırken, 6 kişi de Takrib eğitiminden icazet almıştır.

2014 yılında 9 kişilik yeni grup eğitime başlamış ve icazet almıştır. 2016 yılında 10 kişilik yeni gurup eğitime başlamış ve mezun olmuştur. 2018 yılında 17 kişilik grup eğitime başlamış ve mezun olmuştur.

2020 yılında 15 kişilik yeni grubumuz eğitimine devam etmektedir.

müfredat

Kıraat tedrisimiz, Teysir (İstanbul) tariki, Ahmet Es-Sofi mesleğine göre icra edilmektedir. Tedrisimiz 2 sene sürmektedir.

Kabul Şartları