Arapça ve Ulum-u Şerr’iye

“Ehl-i İslamın bugün yaşadığı zilletin ilimsizlikten olduğunu zannederdim. Meğer bu zilletin sebebi ilimsizlik değil amelsizlikmiş.” buyuran ÜSTADIMIZ MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ’Nİ haklı çıkaran eğitim kurumlarının sayısı oldukça fazladır. Dünyanın birçok yerinde ziyaret ettiğimiz resmi ve gayri resmi İslami eğitim kurumları ile medreselerde, müfredat tartışması devam ederken, okuduklarıyla amel etmeyi müfredatın en mühim cüzü kabul eden medreseler yok denecek kadar azdır.

Batılı eğitim sisteminin en iyi taklitçisi ve takipçisi olmakla yarışıp övünürken taliplerine verdikleri ünvanlarla (doktorluk, doçentlik vb.) onları bir seraba meftun etmektedirler. Bu anlayışın, İslam düşmanlarının sepetini doldurmak olduğunu fark edemediğimiz gibi, arabı ve acemiyle kendi mukaddesatımıza, değerlerimize, geçmişimize, kitabımıza, üstadımıza, mabedimize ve mabudumuza karşı saygıyı da yitirmiş olduk. Acı bir gerçektir ki; hürmet etmediğimiz değerlerimize başkalarının saygı göstermesini bekleme hakkımız yoktur.

Bu anlayış ve bakış acısıyla kadim zamanlarda olduğu gibi, medreselerimizde ilim-amel-ihlâs bir bütün olarak algılanmaktadır. Gecesi olmayanın gündüzü de olmaz bilinciyle, Allah Rasulü’nün her sünnetini ihya edecek bir gençlik yetiştirme çabasındayız. Şer’i ilimleri öğrenen talebelerimiz, tasavvuf meşrebine ve azimetle amel bilincine sahip üstadlarımız tarafından sürekli yapılan teşviklerle amel neşvesine de sahip olmaktadırlar.

Eğitim sürecimiz, 1 yıl Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler, 4 yıl Arapça ve Şer’i ilimler, 1 yıl tekâmül eğitimi ve sonrasında hak edenler için 4 yıl ihtisas eğitiminden ibarettir.

Şunu da belirtmek isteriz ki:
– Okumak ve okutmak canı pahasına bu işi yapanların hakkıdır.
– Bir hocanın öncelikli vazifesi, talebelerinde doğru bir şahsiyet inşa etmektir.
– İslam eğitimi nezaket sütüyle beraber verilmelidir.

MÜFREDAT

1- HAZIRLIK DÖNEMİ

-ELİFBA

-KURAN-I KERİM

-KARABAŞ TECVİDİ

-İMAN İSLAM RİSALESİ

-TALİMÜ’L-MÜTEALLİM

-ARAPÇA YAZIYA GİRİŞ 1

2- EMSİLE DÖNEMİ

-KURAN-I KERİM

-KARABAŞ TECVİDİ

-ÖMER NASUHİ İLMİHALİ

-MEKTUBAT

-RİSALE-İ KUTSİYYE

-EMSİLE

-BİNA

-AVAMİL

-TASRİF

-TERKİP

-MEDRESELER İÇİN MUHADESE SERİSİ 1

-ARAPÇA YAZIYA GİRİŞ 2

-OSMANLICA

-HADİS EZBERİ

3- TUHFE DÖNEMİ

-KURAN-I KERİM

-ÖMER NASUHİ İLMİHALİ

-MEKTUBAT

-RİSALE-İ KUTSİYYE

-MAKSUT

-TUHFETÜ’S-SENİYYE

-TASRİF

-TERKİP

-MEDRESELER İÇİN MUHADESE SERİSİ 2

-OSMANLICA YAZI DEFTERİ

-OSMANLICA

-HADİS EZBERİ

4- İZHAR DÖNEMİ

-KURAN-I KERİM

-SİRACÜ’L-MUTTEKİN

-EMALİ ŞERHİ

-KUDURİ

-MEKTUBAT

-RİSALE-İ KUTSİYYE

-İZHAR

-MURİP

-KISASU’N-NEBİYYİN

-OSMANLICA

-HADİS EZBERİ

5- KAFİYE DÖNEMİ

-KURAN-I KERİM

-CELALEYN

-EMALİ ŞERHİ

-KUDURİ

-KAFİYE

-MEKTUBAT

-RİSALE-İ KUTSİYYE

-MEDRESELER İÇİN MUHADESE SERİSİ 3

-KAVAİD-İ İMLA

-HADİS EZBERİ

6- ULUM-İ AKLİYYE DÖNEMİ

-KURAN-I KERİM

-MUVATTA

-HADİS ISTILAHLARI (BİRGİVİ)

-KUDURİ

-SİYER

-MEKTUBAT

-RİSALE-İ KUTSİYYE

-KAVAİDÜ’L-İRAB

-MANTIK

-MÜNAZARA

-VAZI

-HADİS EZBERİ

7- MOLLA CAMİ DÖNEMİ

-KURAN-I KERİM

-NESEFİ

-MUVATTA

-KUDURİ

-HULEFA-İ RAŞİDİN TARİHİ

-MEKTUBAT

-RİSALE-İ KUTSİYYE

-MOLLA CAMİ

-ALAKA

-HADİS EZBERİ

8- TELHIS DÖNEMİ

-KURAN-I KERİM

-NESEFİ

-USUL-İ TEFSİR (KAVAİD-İ ESASİYYE)

-MUVATTA

-HANEFİ HADİS USULÜ (MİRKAT)

-MÜLTEKA

-MEKTUBAT

-RİSALE-İ KUTSİYYE

-TELHIS

-HADİS EZBERİ

9- USUL DÖNEMİ

-KURAN-I KERİM

-BEYZAVİ

-MUVATTA

-TEMHİT (KELAM)

-HİDAYE

-KAVAİD-İ FIKHİYYE

-MENAR

-MEKTUBAT

-RİSALE-İ KUTSİYYE

-HADİS EZBERİ

10- ŞERHU’L-AKAİD DÖNEMİ

-KURAN-I KERİM

-BEYZAVİ

-HADİS ISTILAHLARI (ABDULLAH SİRACETTİN)

-ŞERHU’L-AKAİD

-VEHHABİLERE REDDİYE (ED-DİFA’ VE’R-RUDUD)

-ATEİST VE DEİSTLERE REDDİYE

-HİDAYE

-SİRACİYYE (FERAİZ)

-GÜNCEL FIKIH

-USUL-İ İFTA (EL-MÜCEDDİDİ)

-MEKTUBAT

-RİSALE-İ KUTSİYYE

-HADİS EZBERİ

Medreselerimiz hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.