Erenler İlim Ve Hizmet Vakfı 1997 yılında Allah’ın rızasını kazanmak için kurulmuştur. Kuruluş amacı doğrultusunda saygın eğitim kurumları ve medreseler açma şiarı gütmektedir. Buna binaen ehl-i sünnet ve’l cemaat inancında dünyayı sevmeyen hocalar yetiştirmek temel gayesidir.

Vakfımız bünyesinde;  250 sıbyan talebe, 250 hafızlık talebesi, 750 arapça talebesi, 100 İhtisas talebesi ve her yaz dönemi medrese ve derneklerimize gelip eğitim gören 1000 civarı günlükçü talebe bulunmaktadır.

Dernekleri̇mi̇zde günlük emri̇ bi̇l maruf çalışmaları yapılmakta ve haftalık vaazlar düzenlenmektedi̇r.