Hafızlık

Tüm zamanlarda en çok okunan ve en çok kazandıran yegane kitap, Allah’ın kitabı Kur’ân-ı Kerîm’dir. Ona inanan bütün semavi kitaplara inanmış gibidir. Onu okuyan tüm kitapları okumuş, onunla amel eden bütün hak kitaplarla amel etmiş kadar kazançlıdır. Onun benzerini yazmak mümkün değilken, ona inanıp onu ezberlemek herkes için mümkündür. Nobel ödülüne layık olacak bir edebiyat eserini yazmaktan daha şerefli bir mevki vardır ki o da; Kur’ân-ı Kerîm’i öğrenip onunla amel etmektir.

Hayatta hangi kıymet hakkıyla takdir edilebilmiştir? Kimi zaman anne-babanın anladığı bu muazzam gerçeği evlatlar anlamamış. Bazen de küçük yavruların anladığını cemiyet hakkıyla takdir edememiştir. Bu sebeple artık hafızlık eğitimi demirden leblebi yemek kadar zor ve meşakkatli hale gelmiştir. Her zorluğun karşısında iki kolaylığın olduğu unutulmamalıdır. Allahın Kitabı’yla olanın, yanında Allah’ın olacağı hatırdan çıkartılmamalıdır. Din eğitiminden anladığımız; yavrularımızın kuru kuru Kur’ân-ı Kerîm’i ezberlemek yerine, Allahın Kitabı ve dini için her şeyini, gerekirse canını seve seve verecek bir şuura sahip olmasıdır. Bununla birlikte ilimden önce ilmin edebini ve ibadet şuurunu elde etmeleridir.

Bütün itibarsızlaştırma çalışmalarına rağmen Kur’an talebelerinin, yaşadıkları toplumda daha itibarlı kılınması ve tam bir öz güvene sahip olmaları için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Rütbesinden utanan değil başkalarının da iştiyakına vesile olacak bir derinliğe sahip olmaları için gayret gösterilmektedir. Çocuklarını yetiştirdiğimiz aileleri de ihmal etmeyip onların da hafız bir evlada sahip olmanın ayrıcalık ve sorumluluğuna nasıl sahip olacakları hususunda bilgilendirmekteyiz.

Medreselerimiz hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.