Şerhu’l-Kasideti’n Nûniyye Neşredildi

Muhammed b. el-Hâc Hasan (Hafızı Kebir)’ın kaleme aldığı “Şerhu’l-Kasideti’n-Nûniyye” isimli eser, Erenler İlim ve Hizmet [...]

Hüseyin Yelek Medresesi İnşası Başladı

Fatih Çarşambada inşasına başladığımız Hüseyin Yelek Medresesi ile ilgili gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz. Yüzlerce talebemizin [...]

Et-Temhîd Neşredildi

Mâturîdî kitaplığından İ. Lâmişî’nin “et-Temhîd” isimli kıymetli eseri Osman Erkoç’un tahkikiyle neşredildi. İritibat için: Agâh [...]

İlim Talebeleri İçin Zekât

Zekât Nedir? Zekâtın Hükmü Dinen zengin sayılan kimselerin nakdî birikimler, ticaret mallar, ehil hayvanlar, hububat [...]

Görüşmeyi başlat
1
Bizlere bağış, burs, talebe, medrese ve diğer bütün konularda sorularınızı iletmek için yazabilirsiniz.