“Din-i Mübin-i İslam’ın devamı ve bekası emr-i bi’l maruf ve nehy-i ani’l münkerin devam ve bekasına, inhitatı yani çökmesi de emr-i bi’l maruf ve nehy-i ani’l münkerin terkine bağlıdır.” Ali Haydar Efendi’nin (k.s.) bu tembihine bağlı kalarak toplumun yeniden ahiret ve kulluk bilinciyle aşılanması için tebliğ çalışmaları yapılmaktadır. Hoca ve talebelerimiz günün belli saatlerinde sokak sokak, kahve ve meyhaneleri ziyaret ederek nefsine mağlup, çevresine mahcup insanlarımızı, cehennem yolundan kurtarıp, cennete namzet kılmak için çalışmalar yapmaktadır.

TÜM FAALİYETLER