Her dem yeni doğarız. Bizden kim usanası.

1989 yılı bizim için de yeniden doğduğumuz bir yıl oldu. Allah celle celaluhu‘nun nazlı kuluyla tanıştıktan sonra yaşadığımız hayatın, içinde bulunduğumuz şu dünya zindanından ibaret olmadığını anladık.
“Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve benzerleri Kur’an medreselerinin aynaları, bugünün idarecileri de günümüz okullarının aynalarıdır.”, “Diplomaya değil, icazete kıymet verin. Ne biliyorsunuz belki bir gün diploma değil icazet kabul görecek.”, “Medresede okumaya devam edin çok yakında antika olacaksınız.” diyen sesi duydukça, ümmetin makûs kaderini değiştirecek olan gerçek ilim ve irfan mektebinin medreseler olduğunu idrak ediyorduk.
“Sizden her mahalleye bir kız, bir erkek medresesi istiyorum.” dedikçe uykularımız kaçıyor, uykusuz gecelerimizde bu emri yerine getirebilmenin sırrını ve şifresini arıyorduk. Yetimini bulmuş bir anne heyecanıyla, bir taraftan medreseler temin ve teçhiz edilirken, diğer taraftan ilim-amel-ihlâsla mücehhez olan her biri bir antika kıymetindeki hocalarımızın ömür boyu Kur’an ilimlerine hizmet edebilmelerinin çarelerini arıyorduk. Ta ki mezun olan hiçbir hoca zayi olmasın.
“Beni dinleyin! Yakında bu medreselerden Sahabe-i Kiram gibi adamlar yetişecek.” buyuran Üstadımızın bu müjdesi sayesinde yerimizde duramaz olmuştuk. Bir müddet sonra İsmailağa Camii Şerifi’nin bahçesindeki medresemizde ilk mezunlarımızı vermek müyesser oldu.
Üstadın “Allah size umduğunuzdan fazlasını nasip etsin.” duasını aldıktan sonra, mezun hocalarımızı, ümmeti İslam aşısıyla aşılamak için, başta Trakya bölgesi olmak üzere Türkiye ve dünyanın farklı yerlerine gönderip, hizmetlerine zemin hazırladık.
1997 senesinde Erenler İlim ve Hizmet Vakfı’nı kurarak kurumsallaşmanın adımını attık.
​Birçok gönüldaşımızla çıktığımız bu anlamlı yolculukta bodrumlarda, samanlıklarda başlayan (dönemin şartlarından sebep) eğitim faaliyetlerimiz elhamdülillah, bugün yeni şubeleriyle büyüyerek istikamet üzere hizmetlerine devam etmektedir.
Ulum-u şer’iyyeden icazet alan talebelerimiz 1 yıllık tekâmül medresemize devam etmektedir. Sonrasında bir kısmı Akaid, Fıkıh, Hadis vs. dallarında uzmanlaşmak için İhtisas Medresemize devam ederken, bir kısmı da yurt içi ve dışında istihdam olunarak Kur’an hizmetine devam etmektedir.
Kuruluş aşamasında Üstadımız Mahmut Efendi Hazretleri’nin huzuruna çıkıp, “Muvaffak olmamız için bize ne tavsiye edersiniz?“ diye sorduğumuzda bize; “İşinize alaka gösterin ve emanete hıyanet etmeyin!” buyurdular.
Bu tembihi baş ilkemiz kabul ediyor, Allah Celle Celaluhu’nun yakında O’na ve Rasulü’ne (sallallahu aleyhi ve sellem) layık hizmetlere muvaffak kılması için siz kardeşlerimizden dualar bekliyoruz.

Misyonumuz

Resulullah aleyhisselamın, Ashab-ı kiram efendilerimizin,  Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat ulemasının ve altın silsilenin idrak ve anlayışı doğrultusunda; şahsiyetli, mukaddesatına sahip, vefakâr, mürüvvet sahibi, itibarlı, nezaketli, diğergam, âli himmet hocalar ve fertler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Saygın ve şahsiyetli kimselerden oluşan kadrosu ile kurumsallaşmasını tamamlamış bir müessese olarak yüzyıllar boyu hizmetlerine devam ederken, sahasında en muteber ve örnek eğitim kurumu olmak.

Değer Yargılarımız

Hesap Verebilirlik: Her açıdan hesap verebilir bir şeffaflık oluşturma gayretiyle; her işi dinî, ahlakî ve hukukî yükümlülüklere uygun olarak yerine getirmek. Dinen uygun görünmeyenden takva düzeyinde kaçınırken hukukî sorumlulukları da yerine getirmek. Dinî veya hukukî olarak açık bir yükümlülük bulunmayan konularda ise tüm işlerini ahlakî ve vicdanî bir iç muhasebeye tabi tutmak.

İtibar: İlmî faaliyet yapan bir kurum olarak; ilim ve ilim adamlarının saygınlığını zedeleyecek her türlü davranış, çalışma ve faaliyetten kaçınmak.

İstikamet: Bir hocanın talebeye kazandıracağı en kıymetli özelliğin şahsiyet olduğu bilinciyle her zaman ve mekânda ilim ve irfan ile yoğrulmuş, şahsiyetinden taviz vermeyecek, istikamet sahibi hocalar ve fertler yetiştirme gayretinde olmak.

Kardeşlik ve Vefa: Bizleri hakikat davasıyla mayalayan eslaf ve büyüklerimize karşı vefalı olup, yetiştirdiğimiz ilim ehlinin de Allah’a, davasına ve vakfımıza vefalı olmasını sağlamak.

Öğrenci Odaklılık: Öğrencilere en verimli eğitimi sunarken aynı zamanda kendilerini evlerinden daha değerli hissedecekleri imkân ve ilgiyi oluşturmak.

Güvenilirlik: Bütün faaliyetlerimizi; hocaları, talebeleri, velileri ve hizmet kadrosuyla birlikte şahsî ve dünyevî menfaat gözetmeksizin, karşılıklı güven duygusunu gözeterek; açık ve anlaşılır bir şekilde hayata geçirmek.