Sıbyan Mektebi (Anaokulu)

İçinde yaşadığımız cemiyetin ve aile ortamının bir eğitim ocağı olmayı yitirdiği günümüzde, yarının emanetini yüklenecek küçük yüreklerin eğitim ve öğretimle, manevi bir ortamla tanışmaları bir zaruret halini almıştır.

Değerli çocuklarımız yaşlarına uygun dersleri bir oyun havası içinde tedris ederken, oynadıkları oyunlarında geleceğin bir provası olduğunun bilincine varacaklardır.

Cennet çiçeği olan kıymetli evlatlarımız layık oldukları cennet bahçelerinin, annelerinin ayakları altında olduğunu bildiren bir medeniyetin varisleri olduklarını fark edecek şekilde yetiştirileceklerdir.

Yaptığı işi en iyi yapma gayretinde olan eğitim kurumlarımız, insana yapılan yatırımın, bedeli ve maliyeti ne olursa olsun israf olmayacağı, boşa gitmeyeceği düşüncesindedir.

Bizlere teslim edilen her bir çocuğun Allahımız’ın paha biçilemez bir emaneti olduğunun idraki içindeyiz. Allah için yapılmayan hiçbir şeyin gerçek kıymeti olmayacağını bilerek, her çocukla kendi evladımız gibi alakadar olmayı bir iman borcu addetmekteyiz.

imkânlar