İhtisas

Her şeyden bir şey, bir şeyden her şey…

Beş yıllık medrese müfredatını medreselerimizde bitiren ya da farklı kurumlarda bu seviyeye kadar okumuş talebe kardeşlerimizin özel ilmi disiplinlerde daha yetkin bir hale gelmesi için yaptığımız çalışmalardır.

Şu ana kadar yaptığımız Kelam-Akli ilimler ve Hadis alanlarında tecrübe ettiğimiz ihtisas programlarımız gün geçtikçe tecrübe ve deneyim anlamında kendini geliştirerek yarın ümmetin sütunları olacak, ilmiyle âmil, vakûr alimler yetiştirme yolunda Allah’ın c.c izni ve büyüklerimizin himmetiyle büyük bir şevkle devam ediyor.

İHTİSAS ÇALIŞMALARININ GEREKLİLİĞİ

Peygamber efendimiz’in sallallahu aleyhi ve sellem yaşayarak gösterdiği ve açtığı, İslam’ın ana caddesi olan Ehli Sünnet tarih boyunca çeşitli fikri muhalifler bulmuş ve onlara gerekli cevapları vererek ana caddeyi korumuştur.

Gerek inanç gerek amel noktalarında ashâbın yolundan sapmış ve hevâsına tabi olmuş kimseler, karşılarında İmam Ebu Hanife, İmam Şâfiî, İmam Eş’arî, İmam Maturidî daha geç dönemlerde İmam Gazâli, Râzî gibi ulemayı kirâmı bulmuştur.

İsimlerini saymaya güç yetiremeyeceğimiz binlerce alimimiz farklı ilim dallarında zamanının ya da tüm zamanların merciî olmuş ve ümmete yol açmış, öncü olmuş ve hasım karşında nefes olmuştur.

Bugün ümmet, geçmişte hiç görülmeyecek kadar seviyesiz ve karakter yoksunu hasımları karşısında nefessiz kalmasın, muhkem ehli sünnet kalesi korunsun diye İslâmî İlimlerde derinleşme kaçınılmazdır.

Bu bağlamda bizde kurum olarak, bugün en çok cephe açılan iki alanda -kelam/itikat ve hadis- ihtisas çalışmalarımızı sürdürüyor, Allah’tan; kadim ulemâmızın yolunu takip edecek ve hakkıyla görevi taşıyacak alimler yetiştirebilmeyi istiyoruz.

 

İHTİSAS ALANLARI

İLM-İ KELAM                HADİS                    HİTABET

Kabul Şartları

*Bu şartlar eğitime devam edebilmek için gereklidir.