Âdem (a.s)ın oğlu Hâbil’den, İbrahim (a.s)a ve oğlu İsmail (a.s)a maziden günümüze gelen ve bu mukaddes kıssalarla atiye taşınacak, yeryüzünde mü’minler bulunduğu müddetçe îfâ edilecek bir ibâdettir kurban.

Dinî bayramlarımızın fert ve toplum üzerinde mühim ve derin tesirleri vardır. Topluca kıldığımız bayram namazlarıyla dinî şuur ve manevî hissiyâtımız kuvvetlenir. Musafahalarla gönüllerin cilâlandığı mübârek bayram günlerinde birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma duyguları zirveye ulaşır.

Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı sabahı Erenler Vakfı olarak tüm talebelerimiz, hocalarımız ve gönül dostlarımızla bayramlaşır birlikteliğimizi pekiştiririz.

TÜM FAALİYETLER Online Kurban Bağışı